logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

Veliki tjedan suočava nas sa znakovima i iskustvima nedostataka i praznine. A vjera nam omogućuje baš u životnoj praznini otkrivati prisutnost Živoga. To je iskustvo uskrsnoga jutra koje je anđeo objavio ženama: »Nije ovdje! Uskrsnuo je!« Stoga, u svakoj ljudskoj praznini odjekuje vijest da nam je po Uskrsnulomu Gospodinu darovana punina. Jer čovjek nije stvoren za prazninu, nego za Puninu.
U nedjelju Uskrsnuća Gospodinova Crkva moli: »Bože, ti si danas po svojemu Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu.« To je Radosna vijest koju i mi naviještamo i svjedočimo. Život vječni za nas počinje kada se sjedinimo s Božjim Sinom, kada prihvatimo Boga koji nam se daje i koji se predao za nas. U tom vidu i kušnje kroz koje prolazimo obasjane su svjetlom Uskrsa, koje ostaje našom novom snagom i utjehom
˜— Biskupi Hrvatske biskupske konferencije, U Velikomu tjednu 2020.

kip

Zapisi uslišanja, milosti, zagovori i čudesa

SVETIŠTE MAJKE BOŽJE BISTRIČKE U MARIJI BISTRICI
ZAPISI USLIŠANJA, MILOSTI, ZAGOVORA I ČUDESA


U nastavku se navode zapisi iz „Knjige uslišanja, milosti, zagovora i čudesa Bl. Dj. Marije Majke Božje
Bistričke“ iz Svetišta Majke Božje u Mariji Bistrici koji su se zapisivali u knjigu od 1957. do 2003. godine.
Poštujući privatnost vjernika neke od informacija, poput imena, mjesta i nekih detalja su izostavljene.
Umjesto imena upisana je općenita riječ „Ime“ ili zamjenica „majka, otac“ i slično, manja mjesta se
približavaju većim mjestima ili regijama koji su u tekstu ravno pisani, a u slučaju inozemstva se navodi samo
zemlja.


1.
Ime iz mjesto r. 1940. g. bila je teško bolesna na oba oka 2 mjeseca. Lječnici nijesu mogli pomoći. Po zagovoru njezine
majke Majci Božjoj Bistričkoj probudila se ujutro zdravih očiju, makar je navečer legla na počinak sasvim bolesnih,
zakrvavljenih i napola slijepih očiju.
To je izjavila 1957. pod zakletvom u M. Bistrici njezina majka.
Slovenija


2.
Ime iz mjesto teško i smrtno bolestan ozdravio je po zagovoru Majke Božje Bistričke. To je izjavila njegova žena pod
zakletvom, koja ga je zavjetovala 1955. g. i došla kasnije izvršiti zavjet.
To svjedoči njegova žena, 1957.
Slovenija


3. ... Više zapisa pogledajte u pdf formatu koji je u privitku.

Zapisi
11. prosinca 2014. 422,2 KB

Kako do nas?