logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

Današnjom svetkovinom svake se godine pali svjetlo nade na našim putovima. To svjetlo nije samo svjetlo koje govori o onome što slijedi poslije smrti; to je svjetlo koje osvjetljava naš život ovdje i sada. Naime, upirući pogled u Mariju na nebo uznesenu i s pouzdanjem tražeći njezin zagovor naš se život već sada ispunja nebeskom radošću, na koju nas usmjerava Marijin hvalospjev.
Ona poziva da se ne bojimo Boga, jer On svojom veličinom ne može biti 'konkurent' našem životu, njegova veličina ne umanjuje našu slobodu. Marija dobro zna: ako je Bog velik u našem životu i mi smo veliki. Ako je Bog malen u našem životu i mi smo maleni; sužuju se naši vidici, slabi naša nada, prostor našeg djelovanja postaje tako uzak i malen da ne može prihvatiti druge, dopustiti im da uz nas postoje i djeluju.
˜— Kardinal Josip Bozanić, Velika Gospa 2020.

kip

UMORNI VOJNIK

Recital Josip Ozimec: čakavski, 1. nagrada

Franko Stipković, Zagreb

 

UMORNI VOJNIK

 

Opada suho lišće loze.

Divojčica u žutoj vesti

isprid kućnih vratih stoi,

a jan prohodin.

Svi oni isprid kućnih vratih stoju,

a jan ništa ne znan o dažju koi pada

ni o dugi koja nad južnim nebišćem blista.

Ranjen san hijade putih

i od tolikih smrtih umoran,

posrćen nasrid puta.

U velikanim jočima divojčice

zeleno titraju kapje maslinina uja,

a u rukah njihovin blistaju žmuli vina.

Ispod granja masline žudin miran san

i zaborav da vični vojnik san.

 

Kako do nas?