logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

U Isusu, Sinu Božjem, rođenom od Djevice Marije, zasjala je dobrostivost i čovjekoljublje našega Gospodina. Zbog toga je svatko od nas ljubljen od Boga. Božja dobrota zahvaća sve ljude, svaki ljudski stvor, svaku ženu i svakoga muškarca. U tome je i tajna božićne radosti i veselja, božićne dobrote i mira, što se tako spontano o Božiću razliježe na ljude dobre volje i potiče pjesmu hvale i zahvaljivanja Bogu za njegovo neizmjerno milosrđe. I ovih će se dana postaviti izravno pitanje o tome što je privlačno u Božiću, zašto ljudi rado dolaze u crkve, zašto su drukčijega raspoloženja, što ih potiče na dobro…

Božić je objava da je svaki čovjek ljubljen od Boga. Tako jednostavno i duboko: Božić nam govori Božjom ljubavlju; Božić unosi tu ljubav u međusobne odnose; Božić iznosi iz nas snagu svoje ljubavi koja prebiva u nama po Duhu Svetom.
˜— kardinal Josip Bozanić, Božić 2017.

kip

Susreti u prosincu

Vjeronak za prvopričesnike u dvorani Božanskog milosrđa do 15.12., a nastavlja se 19.1.2019.

Vjeronak za krizmanike u dvorani mladih do 15.12., a nastavlja se 19.1.2019.

subota 8. 12. 2018.

Kateheze za mlade - susreti srednjoškolaca, studenata i radne mladeži s rektorom Svetišta u 19:00 sati u dvorani Božjeg milosrđa. Ukoliko ste mladi, društveni, kreativni, a umorni od monotonih okupljanja, dođite i sudjelovanjem na susretima mladih učinite sebi i drugima život zanimljivijim!

petak 14. 12. 2018.

Kateheza i biblijska grupa za odrasle u 19:30 sati u dvorani Božanskog milosrđa kraj novih ispovijedaonica.

subota 22. 12. 2018.

Oratorij za djecu od 1. - 4. razreda Osnovne škole u 10:30 sati u dvorani Božanskog milosrđa, a za roditelje duhovna kava sa župnikom.

Kako do nas?