logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

Veliki tjedan suočava nas sa znakovima i iskustvima nedostataka i praznine. A vjera nam omogućuje baš u životnoj praznini otkrivati prisutnost Živoga. To je iskustvo uskrsnoga jutra koje je anđeo objavio ženama: »Nije ovdje! Uskrsnuo je!« Stoga, u svakoj ljudskoj praznini odjekuje vijest da nam je po Uskrsnulomu Gospodinu darovana punina. Jer čovjek nije stvoren za prazninu, nego za Puninu.
U nedjelju Uskrsnuća Gospodinova Crkva moli: »Bože, ti si danas po svojemu Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu.« To je Radosna vijest koju i mi naviještamo i svjedočimo. Život vječni za nas počinje kada se sjedinimo s Božjim Sinom, kada prihvatimo Boga koji nam se daje i koji se predao za nas. U tom vidu i kušnje kroz koje prolazimo obasjane su svjetlom Uskrsa, koje ostaje našom novom snagom i utjehom
˜— Biskupi Hrvatske biskupske konferencije, U Velikomu tjednu 2020.

kip

Duhovni koncerti

U sklopu Adventa u Mariji Bistrici održat će se duhovni koncerti na Trgu pape Ivana Pavla II.

nedjelja 1.12.

12:00 Crkveni zbor župe sv. Jurja, Gornja Stubica
17:00 Duhovni koncert grupe "Božja Slava Band" i Petar Buljan ("Božja pobjeda")

nedjelja 15.12.

12:00 Mješoviti crkveni zbor Bazilike Majke Božje Bistričke ŽVS "Viva corona Mariae"
17:00 Duhovni koncert "Sestre Palić"

Kako do nas?