logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

Današnjom svetkovinom svake se godine pali svjetlo nade na našim putovima. To svjetlo nije samo svjetlo koje govori o onome što slijedi poslije smrti; to je svjetlo koje osvjetljava naš život ovdje i sada. Naime, upirući pogled u Mariju na nebo uznesenu i s pouzdanjem tražeći njezin zagovor naš se život već sada ispunja nebeskom radošću, na koju nas usmjerava Marijin hvalospjev.
Ona poziva da se ne bojimo Boga, jer On svojom veličinom ne može biti 'konkurent' našem životu, njegova veličina ne umanjuje našu slobodu. Marija dobro zna: ako je Bog velik u našem životu i mi smo veliki. Ako je Bog malen u našem životu i mi smo maleni; sužuju se naši vidici, slabi naša nada, prostor našeg djelovanja postaje tako uzak i malen da ne može prihvatiti druge, dopustiti im da uz nas postoje i djeluju.
˜— Kardinal Josip Bozanić, Velika Gospa 2020.

kip

A VAL GRE...

17.  Recital Josip Ozimec 2015. 1. nagrada – čakavsko narječje

 Franko Stipković, Zagreb

 

A VAL GRE...

 

Suh kako grana mrtvega bora,

nerasčešjanih, sirih vlasih,

neobrijan,

na podu vele kamare

moj dida

kleči.

Joči su njegove

dva mokra, črna bisera,

koja jauču samoćun,

a odjeka niokle.

Zgrčen u prazni,

na suhin kolinima

kleči

i

moli se

za život stare svoe,

koi se u muci gasi

u Domu kun crikvice Gospe od Začeća.

Un e još samo šaka soli,

skupjena u plitkoj škrapi

na mrkinti uza samo more.

A val gre...

Kako do nas?