logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

kip

Sestre milosrdnice

Milosrdne sestre svetoga Vinka Paulskoga s kućom maticom u Zagrebu došle su u jesen 1872. godine u Mariju Bistricu, a vezane su uz čudotvorni kip crne Bistričke Gospe, jer su ga, nakon požara u bazilici 14. kolovoza 1880. godine, neko vrijeme čuvale u svojoj kući... Sestre milosrdnice su, sve dok ih komunističke vlasti nisu izbacile iz škole 1948. godine, vodile djevojačku pučku školu i učile djevojke uzornom kućanstvu.

Prestankom rada u djevojačkoj školi sele u župni dvor i brinu za čišćenje svetišta, te sakristansku i orguljašku službu, a kasnije i katehizaciju.

Danas u Mariji Bistrici djeluju sestre Brigita Volarić i sestra M. Klara Šipek. 

Sestra Brigita je došla u našu župu nakon 15 godina službovanja u Nadbiskupijskom dječačkom sjemeništu i 4 godine službovanja u kući matici u Frankopanskoj ulici u Zagrebu.

Od 2. listopada 2017. godine u novoj službi sakristanke u Župi i Svetištu biti će časna sestra milosrdnica s. M. Klara Šipek

S. Klara porijeklom je iz župe Kloštar Podravski. Rođena je 19. kolovoza 1977. godine i najstarija je od sedmero braće i sestara. Prve zavjete položila je 1997. godine, a doživotne 2002. godine i od tada je bila na službama u Jastrebarskom, Zlataru, Požegi, Varaždinskim Toplicama, Lužnici, Osijeku i sada u Mariji Bistrici.

Želimo joj dobrodošlicu i obilje Božjega blagoslova u obnašanju novih dužnosti.

H VA L A

časnoj sestri milosrdnici s. Tihomili Sente

S. Tihomila je na službu u Mariju Bistricu došla 1. rujna 1999. godine i ostavila duboki trag u životu Župe i Svetišta. Tako se posebno iskazala kao hvalevrijedna katehistica i zborovođa. S. Tihomila predavala je vjeronauk u OŠ Marija Bistrica, pripremala djecu za slavlje sakramenta prve pričesti, vodila je župni zbor i svirala na euharistijskim slavljima u svetištu, a kao sakristanka neumorno je brinula o liturgijskim detaljima, Gospinu kipu, uresu oltara i čistoći bazilike.

Dragoj sestri Tihomili želimo obilje Božjega blagoslova po moćnom zagovoru Majke Božje Bistričke i još mnogo plodonosnih ljeta u obnašanju nove službe.

Kako do nas?