logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

kip

UMORNI VOJNIK

Recital Josip Ozimec: čakavski, 1. nagrada

Franko Stipković, Zagreb

 

UMORNI VOJNIK

 

Opada suho lišće loze.

Divojčica u žutoj vesti

isprid kućnih vratih stoi,

a jan prohodin.

Svi oni isprid kućnih vratih stoju,

a jan ništa ne znan o dažju koi pada

ni o dugi koja nad južnim nebišćem blista.

Ranjen san hijade putih

i od tolikih smrtih umoran,

posrćen nasrid puta.

U velikanim jočima divojčice

zeleno titraju kapje maslinina uja,

a u rukah njihovin blistaju žmuli vina.

Ispod granja masline žudin miran san

i zaborav da vični vojnik san.

 

Kako do nas?