logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

kip

KESNI SIN

Recital Josip Ozimec 2016., nagrada publike:

Snježana Plevnik, Sesvete

 

KESNI SIN

 

Zakaj, Bože? Zakaj?

Zakaj baš meni? Zakaj ja?....

Došel je kakti elementarna nepogoda,

kak zabludeli snieg v rožniku...

Muoj kiesni sin...

Kaj vi muorti ne znate kak se dieca delaju?

Kaj nieste znali da ste noseči?...

Kulike vam je liet?.. Isusek, četrsetosam?????

.....Lukali su vu me kak vu osme svietcke čude

uni nemaki v bieleh kutah?....

A meni je srčeke od straha štiele puknuti.

Kaj bu stega zišle, kaj bu sele rekle....

Kaj bu pokle.....?

Same sem čisle v prsti pretepala,

same se Bogeku molila, čkomeči čekala...

....a onda se narodil on, moj Emanuel...

Moja najlepša popevka.

Zakaj?

Da bi mogla v teplu kajkavsku rieč

dva ličeka kak dva bužična salenjaka zamutati,

da bi mogla v dišeču kajkavsku rieč

dva plava oka kak dvie fijolice za škrlak zateknuti,

da bi mogla v mefku kajkavsku rieč

laseke zlatne kakti prah z metuljčevega krila stepsti,

da bi mogla večne kajkavske rieči

mala vustašca kak z izvora vodu piti.

Zakaj, Bože? Ve znam, za kaj....  

Kako do nas?