logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

kip

A VAL GRE...

17.  Recital Josip Ozimec 2015. 1. nagrada – čakavsko narječje

 Franko Stipković, Zagreb

 

A VAL GRE...

 

Suh kako grana mrtvega bora,

nerasčešjanih, sirih vlasih,

neobrijan,

na podu vele kamare

moj dida

kleči.

Joči su njegove

dva mokra, črna bisera,

koja jauču samoćun,

a odjeka niokle.

Zgrčen u prazni,

na suhin kolinima

kleči

i

moli se

za život stare svoe,

koi se u muci gasi

u Domu kun crikvice Gospe od Začeća.

Un e još samo šaka soli,

skupjena u plitkoj škrapi

na mrkinti uza samo more.

A val gre...

Kako do nas?