logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

kip

Modlitwa do Matki Boskiej Bystrzyckiej

Matko Boża Bystrzycka, Ty w swej matczynej dobroci wybrałaś w naszym Chorwackim Zagorju miejsce, nazwane Twoim imieniem, Marija Bistrica. Tu czczona jest Twoja cudowna figurka. Tu znajduje się Twoje sanktuarium, w którym swe dzieci obdarzasz łaskami. Tu leczysz rany cierpiących na duszy i ciele i spełniasz prośby tych, którzy z ufnością uciekają się pod Twoją opiekę. Ty znasz wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne. Do Ciebie, Matki Bożej i mojej, postanowiłem przyjść, by otworzyć swe serce i zanieść ku Tobie swe prośby. Matko Przenajświętsza, Matko Jezusa i moja, która w dobroci swojej nikomu nie odmówiłaś pomocy, wysłuchaj mnie. Amen.
Cudowna figurka Matki Boskiej Bystrzyckiej powstała zapewne pod koniec XV wieku. Jest jedną z wielu “Czarnych Madonn”, chociaż podczas prac konserwatorskich okazało się, że ciemny kolor drewna nie jest oryginalny. Póżnogotycką rzeźbę Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem wykonał ludowy artysta. Jej siła oddziaływania płynie nie tyle z jej kształtu artystycznego, ile z tradycji religijnej i narodowej. Początkowo, w 1499 roku, figurkę umieszczono w najstarszej miejscowej świątyni, znajdującej się w miejscu nazywanym Vinski Vrh (Winne Wzgórze). W 1545 roku, w obawie przed najazdem tureckim, zakopano ją w kościele parafialnym w Mariji Bistricy. Odnaleziona w 1588 roku, znów została zapomniana i ponownie ukryta (zamurowana) i po raz drugi odnaleziona w 1684 roku.
Losy figurki, jej dwukrotne zniknięcie i odnalezienie sprawiły, że zaczęto przypisywać jej moc czynienia cudów. Matka Boska Bystrzycka stała się pocieszycielką chrześcijan podczas najazdów tureckich, wspomagała ich w latach pierwszej i drugiej wojny światowej i w niedawnych latach wojny o wolność Chorwacji.
Uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożycielko wiernych, Matko Boska Bystrzycka, módl się za nami!

ARIJA BISTRICA CHORWACKIE NARODOWE SANKTUARIUM MARYJNE

Z HISTORII SANKTUARIUM
Sanktuarium Matki Boskiej Bystrzyckiej w miejscowości Ma- rija Bistrica jest największym sanktuarium maryjnym w Chorwacji, zajmującym centralne miejsce w życiu religijnym narodu chorwackiego. Dlatego też zostało oficjalnie uznane za Chorwackie Narodowe Sanktuarium Maryjne. Co roku do Mariji Bistricy przybywają setki tysięcy pielgrzymów, by pokłonić się cudownej, czarnej figurce Bogurodzicy, przeżyć radość spotkania z Bogiem, szukać pocie-szenia i pojednania. Do swych domów wracają pełni nowych sił i pragnienia chrześcijańskiego życia w rodzinie i społeczeństwie.

Położenie geograficzne
Sanktuarium Matki Boskiej Bystrzyckiej znajduje się w północ-no-zachodniej części Chorwacji, około 50 km na północny wschód od Zagrzebia, w pagórkowatym regionie nazywanym Hrvatsko Zagorje, w kotlinie pomiędzy masywem Medvednicy od południa, wzniesieniami Kalnika od północnego wschodu, Macelja od zachodu i IvanScicy od północy. Miejscowość Marija Bistrica powstała wokół miejsca, do którego przybywali pątnicy, na południowych zboczach wzgórza Vinski Vrh, na prawym brzegu potoku Bistrica, od którego wzięło swoją nazwę, przy ujściu strumienia Ribnjak.

Miejscowość Marija Bistrica
Pierwsza wzmianka o miejsco-wości Bistrica, należącej do żupana (wojewody) Vratislava pochodzi z 1209 roku. Rozległe dobra bystrzyckie zaczęto w XVI wieku dzielić na mniejsze posiadłości, jako darowizny królewskie dla zasłużonych rodzin szlacheckich. Ostatnimi ich właścicielami byli Hellenbachowie. Niewielka posiadłość w dobrach bystrzyckich należała także do biskupstwa zagrzebskiego. Po zniesieniu pańszczyzny w 1848 roku Marija Bistrica uzyskała status miasta powiatowego. Od 1990 roku samodzielna gmina, licząca około 2000 mieszkańców.

Parafia rzymskokatolicka Marija Bistrica
Dokładna data założenia parafii rzymskokatolickiej w Bystrzycy nie jest znana. Po raz pierwszy jest ona wzmiankowana w dokumentach diecezji zagrzebskiej w roku 1334. Już wtedy znajdował się tutaj kościół pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła. Pod względem jurysdykcji kościelnej dzisiejsza parafia należy do arcybiskupstwa zagrzebs- kiego, archidiakonatu katedralnego i dekanatu w Stubicy.

Pieśń pielgrzymkowa


Po przybyciu do Sanktuarium: Matko Boska Bystrzycka, Módl się za nami.
To my, Twoi pątnicy, Pobłogosław nas.

Refren I:
Ręce do Ciebie wyciągamy, Sercem Cię witamy, Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja!

Przy opuszczaniu Sanktuarium:
Matko Boska Bystrzycka, Módl się za nami.
Przy rozstaniu z Tobą Ogarnia nas żal.

Refren II: Pomnóż naszą wiarę, Umocnij nadzieję, Przywróć, Miła Matko, Wszystko, co stracone.

Kako do nas?