logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

U Isusu, Sinu Božjem, rođenom od Djevice Marije, zasjala je dobrostivost i čovjekoljublje našega Gospodina. Zbog toga je svatko od nas ljubljen od Boga. Božja dobrota zahvaća sve ljude, svaki ljudski stvor, svaku ženu i svakoga muškarca. U tome je i tajna božićne radosti i veselja, božićne dobrote i mira, što se tako spontano o Božiću razliježe na ljude dobre volje i potiče pjesmu hvale i zahvaljivanja Bogu za njegovo neizmjerno milosrđe. I ovih će se dana postaviti izravno pitanje o tome što je privlačno u Božiću, zašto ljudi rado dolaze u crkve, zašto su drukčijega raspoloženja, što ih potiče na dobro…

Božić je objava da je svaki čovjek ljubljen od Boga. Tako jednostavno i duboko: Božić nam govori Božjom ljubavlju; Božić unosi tu ljubav u međusobne odnose; Božić iznosi iz nas snagu svoje ljubavi koja prebiva u nama po Duhu Svetom.
˜— kardinal Josip Bozanić, Božić 2017.

kip

NEDUOSENJANI SEN ZGAŠEN F KMICE

Recital Josip Ozimec: kajkavski, 1. nagrada

Biserka Marečić, Kašina

 

NEDUOSENJANI SEN ZGAŠEN F KMICE

 

 Stvarajna den

 

                 ...naštrajil je zlate senje f kmičinu

                    i bile su zviezde...

 

i bila je duša kak kap ruose na trave...

na truhlem orehu zlata vuga čuoha perje,

žmefki dešč je pribil grane na križ,

spuot tepiha smetje skrite, kak šršlen

rieč žalna f serce pika, žalna slika...

 

pulsierale su zviezde znat vuode i f vuode...

na truhlem orehu zlata vuga čuoha perje,

ogenj puozuojski jezik kačji poskrivečki sikče,

zbira se laži kmica, smica se f jutre

nuočne muore sen...

 

človek kaj dielaš denes to stvarajna

je zutriešnji den...

 

Otkrivejna den

         

                    ...se kaj f kmičine bile je skrite

                       sat je raskrite...

 

i duše je raskrit trdi kamiejna kam...

tepih je zmeknut, nemre se nikaj skriti,

opruost grieha je raspet na križu,

človek ostal si sam... i tu i tam... sam...

 

z glibline ti tiela kmičina se jedvak zdiže

i plazi kak liena kača vun, sriet drača i plača

čuti je zvierinje kaj si stvuoril kak kuorača...

nezatrte ni ot mača ni ot kuorbača...

 

 

kaj sme te napravili... na truhlem orehu

očerupana zlata vuga jedvak se juoš drži...

ni betva je niesme ostavili...

 

Kako do nas?