logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

Današnjom svetkovinom svake se godine pali svjetlo nade na našim putovima. To svjetlo nije samo svjetlo koje govori o onome što slijedi poslije smrti; to je svjetlo koje osvjetljava naš život ovdje i sada. Naime, upirući pogled u Mariju na nebo uznesenu i s pouzdanjem tražeći njezin zagovor naš se život već sada ispunja nebeskom radošću, na koju nas usmjerava Marijin hvalospjev.
Ona poziva da se ne bojimo Boga, jer On svojom veličinom ne može biti 'konkurent' našem životu, njegova veličina ne umanjuje našu slobodu. Marija dobro zna: ako je Bog velik u našem životu i mi smo veliki. Ako je Bog malen u našem životu i mi smo maleni; sužuju se naši vidici, slabi naša nada, prostor našeg djelovanja postaje tako uzak i malen da ne može prihvatiti druge, dopustiti im da uz nas postoje i djeluju.
˜— Kardinal Josip Bozanić, Velika Gospa 2020.

kip

NEDUOSENJANI SEN ZGAŠEN F KMICE

Recital Josip Ozimec: kajkavski, 1. nagrada

Biserka Marečić, Kašina

 

NEDUOSENJANI SEN ZGAŠEN F KMICE

 

 Stvarajna den

 

                 ...naštrajil je zlate senje f kmičinu

                    i bile su zviezde...

 

i bila je duša kak kap ruose na trave...

na truhlem orehu zlata vuga čuoha perje,

žmefki dešč je pribil grane na križ,

spuot tepiha smetje skrite, kak šršlen

rieč žalna f serce pika, žalna slika...

 

pulsierale su zviezde znat vuode i f vuode...

na truhlem orehu zlata vuga čuoha perje,

ogenj puozuojski jezik kačji poskrivečki sikče,

zbira se laži kmica, smica se f jutre

nuočne muore sen...

 

človek kaj dielaš denes to stvarajna

je zutriešnji den...

 

Otkrivejna den

         

                    ...se kaj f kmičine bile je skrite

                       sat je raskrite...

 

i duše je raskrit trdi kamiejna kam...

tepih je zmeknut, nemre se nikaj skriti,

opruost grieha je raspet na križu,

človek ostal si sam... i tu i tam... sam...

 

z glibline ti tiela kmičina se jedvak zdiže

i plazi kak liena kača vun, sriet drača i plača

čuti je zvierinje kaj si stvuoril kak kuorača...

nezatrte ni ot mača ni ot kuorbača...

 

 

kaj sme te napravili... na truhlem orehu

očerupana zlata vuga jedvak se juoš drži...

ni betva je niesme ostavili...

 

Kako do nas?