logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

Veliki tjedan suočava nas sa znakovima i iskustvima nedostataka i praznine. A vjera nam omogućuje baš u životnoj praznini otkrivati prisutnost Živoga. To je iskustvo uskrsnoga jutra koje je anđeo objavio ženama: »Nije ovdje! Uskrsnuo je!« Stoga, u svakoj ljudskoj praznini odjekuje vijest da nam je po Uskrsnulomu Gospodinu darovana punina. Jer čovjek nije stvoren za prazninu, nego za Puninu.
U nedjelju Uskrsnuća Gospodinova Crkva moli: »Bože, ti si danas po svojemu Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu.« To je Radosna vijest koju i mi naviještamo i svjedočimo. Život vječni za nas počinje kada se sjedinimo s Božjim Sinom, kada prihvatimo Boga koji nam se daje i koji se predao za nas. U tom vidu i kušnje kroz koje prolazimo obasjane su svjetlom Uskrsa, koje ostaje našom novom snagom i utjehom
˜— Biskupi Hrvatske biskupske konferencije, U Velikomu tjednu 2020.

kip

NEDUOSENJANI SEN ZGAŠEN F KMICE

Recital Josip Ozimec: kajkavski, 1. nagrada

Biserka Marečić, Kašina

 

NEDUOSENJANI SEN ZGAŠEN F KMICE

 

 Stvarajna den

 

                 ...naštrajil je zlate senje f kmičinu

                    i bile su zviezde...

 

i bila je duša kak kap ruose na trave...

na truhlem orehu zlata vuga čuoha perje,

žmefki dešč je pribil grane na križ,

spuot tepiha smetje skrite, kak šršlen

rieč žalna f serce pika, žalna slika...

 

pulsierale su zviezde znat vuode i f vuode...

na truhlem orehu zlata vuga čuoha perje,

ogenj puozuojski jezik kačji poskrivečki sikče,

zbira se laži kmica, smica se f jutre

nuočne muore sen...

 

človek kaj dielaš denes to stvarajna

je zutriešnji den...

 

Otkrivejna den

         

                    ...se kaj f kmičine bile je skrite

                       sat je raskrite...

 

i duše je raskrit trdi kamiejna kam...

tepih je zmeknut, nemre se nikaj skriti,

opruost grieha je raspet na križu,

človek ostal si sam... i tu i tam... sam...

 

z glibline ti tiela kmičina se jedvak zdiže

i plazi kak liena kača vun, sriet drača i plača

čuti je zvierinje kaj si stvuoril kak kuorača...

nezatrte ni ot mača ni ot kuorbača...

 

 

kaj sme te napravili... na truhlem orehu

očerupana zlata vuga jedvak se juoš drži...

ni betva je niesme ostavili...

 

Kako do nas?